Законодавство України про загальну середню освіту базується на Конституції України і складається з Закону України «Про освіту», Закону «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України. Закон визначає правові, фінансові та організаційні засади розвитку системи загальної середньої освіти.

Основними завданнями загальної середньої освіти є:

-       виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої трудової діяльності;

-       формування особистості, світогляду, розвиток здібностей учня та наукового світогляду;

-       забезпечення права громадян на доступність та безоплатність здобуття загальної середньої освіти;

-       реалізація права учнів на вільне формування політичних та світоглядних переконань;

-       визначення обов’язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за правопорушення.

Загальна середня освіта – це процес оволодіння учнями необхідних знань, поглядів та світобачення для інтелектуального, фізичного та соціального розвитку особистості. Формування загальнолюдських цінностей, що ґрунтується на засадах гуманізму, взаємоповаги між націями, народами в інтересах родини, суспільства, держави. Законом встановлено термін навчання, організацію навчально-виховного процесу (плани та навантаження учнів), права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу. 

Конституція України

Закони України:

Про освіту

Про загальну середню освіту

Про дошкільну освіту

Укази Президента України:

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки

Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Про Національну доктрину розвитку освіти

Постанови Кабінету Міністрів України:

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти

Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад"

Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку

Накази Міністерства освіти і науки України:

2016 рік

Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

Про затвердження змін до навчальних програм 1 - 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

2015 рік

Про затвердження Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчання"

Щодо заходів безпеки у навчальних закладах

2014 рік

Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

2013 рік

Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі

Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти

Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів

2012 рік

Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

Листи Міністерства освіти і науки України:

2016 рік

Про скасування листа МОН від 28.01.2014 №1/9-74 "Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Щодо організації роботи з фізичного виховання в навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

2015 рік

Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту

Щодо роз'яснення порядку приймання дітей до першого класу