Закон України про освіту регулює суспільні відносини в сфері навчання та виховання дітей. А також в професійній, науковій підготовці громадян. Метою освіти є розвиток особистості, її талантів, виховання моральних якостей, формування в громадян здатності до свідомого суспільного вибору. Закон України гарантує громадянам України право на безкоштовну освіту, вільний доступ до інформації та регулює суспільні відносини у сфері наукової діяльності. 

 

Основними принципами освіти в Україні є:

  1.      доступність  для  кожного  громадянина освітніх послуг, що надаються державою;
  2.      рівність  умов  кожної  людини  для  повної  реалізації  її  здібностей, таланту, всебічного розвитку;
  3.      незалежність освіти  від  політичних  партій,  громадських  і релігійних організацій;
  4.      науковий, світський характер освіти;
  5.      інтеграція з наукою і виробництвом;
  6.      взаємозв'язок з освітою інших країн.

 

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРУЄТЬСЯ:

Конституцією України

 

Законами України:

Про освіту

 

Про дошкільну освіту

 

Про охорону праці

 

Про охорону дитинства

 

Конвенція про права дитини

 

Постановами Кабінету Міністрів України:

Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад

 

Актами Кабінету Міністрів України:

Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

 

Базовий компонент дошкільної освіти

 

Наказами Міністерства освіти і науки України:

Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності

 

Про затвердження інструкції з організації харчування на дітей у дошкільних навчальних закладах

 

Листами Міністерства:

Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів

 

Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах

 

Щодо прийому до дошкільних навчальних закладів дітей, які прибули з Донецької та Луганської областей на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України

 

Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»

 

Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку

 

Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

 

Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах

 

Щодо організації роботи з музичного виховання у дошкільних навчальних закладах

 

Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах

 

Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

 

Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

Наказами інших Міністерств:

Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей